Արամ Ա. Կաթողիկոսին Այցելեցին Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Գերագոյն Խորհուրդին Անամները

Յուլիս 5-ին, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին վանքին մէջ, հանդիպում մը տեղի ունեցաւ Արամ Ա. վեհափառին եւ Ռամկավար Ազատական կուսակցութեան Գերագոյն խորհուրդի ներկայացուցիչներուն միջեւ: Գերագոյն խորհուրդի կազմէն ներկայ էին՝ Երուանդ Ազատեան, Յակոբ […]