Կ’ուզեմ Վայելել Ամրան Տապին Հակազդող Մեր Զով Երեկոները…

Թամար Հերկելեան Ամրան տապին հակազդող զով երեկոն նետեց զիս պարտէզի հանգիստ կանաչին գիրկը։ Ծառերուն եւ ծաղիկներուն մեղմ օրօրը կը հովէր հոգիս, կ’ըմբոշխնէի բնութեան կազդուրիչ ձեւերը, երանգները, շարժումներն ու հոգեպարար մեղեդին։ […]

12 Յուլիս 1921. Լեռնահայաստանի անկումը եւ Գարեգին Նժդեհի Պարսկաստան անցումը

Ն․ 1921ի այս օ­րը, Յու­լիս 12ին, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ա­զատ ու ան­կախ վեր­ջին տա­րածքն ու միջ­նա­բեր­դը՝ Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նը եւս ին­կաւ Կար­միր Բա­նա­կի տի­րա­պե­տու­թեան տակ։ Հա­յոց պատ­մու­թեան տխուր պա­հե­րէն մէ­կը կը խորհր­դան­շէ 12 […]

Խաղաղութենէ Եւ Երկխօսութենէ Անդին

Եղիա Թաշճեան 900 թեկնածուներէ 23 ուսանողներ, հետազօտողներ եւ քաղաքական գործիչներ տասը օրուան վրայ երկարող Միջազգային երկխօսութեան եւ միջնորդութեան ծրագիրին հետեւեցան Շուէտի Ուփսալա համալսարանին մէջ: Ծրագիրը հովանաւորուած էր Տակ Համարշոլտ հաստատութիւնը […]

Յունահայ գաղութը «Նոր Օր»ի աչքով՝ 1923էն մինչեւ 26 Մարտ 1924

Շ. 1922ի Իզ­մի­րի ա­ղէ­տէն ան­մի­ջա­պէս ետք, ­Փոքր Ա­սիոյ հո­ղե­րէն պո­կո­ւած, մեծ թի­ւով յոյն բայց նաեւ հայ գաղ­թա­կան­ներ գտնո­ւե­ցան ­Յու­նաս­տան, ստեղ­ծե­լով պատ­մա­կան գաղ­թա­կա­յան­ներ, ո­րոնց հետ­քե­րը տա­կա­ւին կան ­Լի­բազ­մա­յի, ­Գո­քի­նիոյ եւ ­Ֆիք­սի […]

Թրամփի Եւ Փութինի Շուրջ Փոթորիկներու Զուգադիպութիւն

Ս. Մահսէրէճեան Երկուշաբթի, 8 Յուլիսին, քաղաքական բեմը աչքերը բացաւ՝ բռնուած երկու փոթորիկներու մէջ, որոնք ալեկոծումի մատնեցին արեւմտեան եւ արեւելեան կողմն աշխարհի, մոռացութեան մատնելով… հարաւային Քալիֆորնիան երկու-երեք օր առաջ ցնցած զոյգ […]

Ստեփանակերտի Ողջոյնը

«Ասպարէզ» Արցախի արտաքին գործոց նախարարութիւնը ողջունեց Ամներիկայի Միացեալ Նահանգներու  ներկայացուցիչներու տան կողմէ «Ազգային պաշտպանութեան յատկացումներու մասին» օրէնքին մէջ քոնկրեսական Ճուտի Չուի ներկայացուցած առաջարկի ընդունումը: Ստորեւ՝ Արցախի արտաքին գործոց նախարարութեան անդրադարձը […]

«Արեւմտեան Հայաստան»-ի Վերայղացքաւորման Անհրաժեշտութիւնը

ՎԱՐԱԳ ԳԵԹՍԵՄԱՆԵԱՆ Սփիւռքահայ ինքնութեան հիմնական բաղադրիչներէն մէկը կը hանդիսանայ Ցեղասպանութեան պատճառով կազմաւորուած գաղութներու մօտ երեւակայական [բայց` ոչ արհեստական] «Արեւմտեան Հայաստան»-ի մը տածած սէրն ու հոգեմտաւոր կառչածութիւնը: Անկախ զանազան համայնքներու մէջ […]

Որո՞նք Եւ Ինչպէ՞ս Են Գծում Մեր Ուր Գնալու Քարտէսը Կամ Ինչպէ՞ս Ենք Նահանջում Միջազգային Հարթակներում

ԼԻԼԻԹ ԳԱԼՍՏԵԱՆ ՀՅԴ Հայաստանի ԳՄ անդամ Գրեթէ մէկ տարի մշակոյթի նախարարութիւն չունենալն, իսկ աւելի ճիշդ` ոլորտն արկածախնդրութեան, անհեռատեսութեան ու կիսագրագիտութեան ճիրաններում կաթուածահար անելն ու անգործութեան մատնելն իրեն երկար սպասել չտուեց: […]

«7-րդ Մար­զա­խա­ղե­րուն Հա­մար Մին­չեւ Այ­սօր Ա­ւե­լի Քան 5000 Մար­զիկի Ա­նուն Ստա­ցած Ենք. Համահայկական Խաղերու Կոմիտէի Անդամ

5-17 Օ­գոս­տոս 2019, ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան 7-րդ Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րը՝ ­Հա­յաս­տան-Ար­ցախ-Ս­փիւռք միա­նու­թեան նշա­նա­բա­նով։ Այս առ­թիւ, «Ա­զատ Օր» (Յունաստան) հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ ­Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րու կո­մի­տէի […]