Լիբանանահայութիւնը Եւ Համայնքային Ցանցային Կառոյցը

«Ազդակ»-ի խմբագրական Կազմակերպուածութեան աստիճանաչափի նոր գրանցում կատարեց լիբանանահայութիւնը, երբ աշխարհը հարուածած «Քորոնա» ժահրի բռնկման սկզբնական փուլին իսկ անյապաղ  յառաջացուց Ճգնաժամային շտապը` գործադաշտին ներառելով յարանուանութիւնները, կուսակցութիւնները, միութիւնները: Նպատակը` հասնիլ ժողովուրդի կարիքներուն: […]

Բացայայտ Նախայարձակո՞ւմ Թէ Իրավիճակը Սրելու Փորձ…

Կարօ Արմենեան Ամէն անգամ, երբ Ատրպէյճան ներխուժում կը կատարէ սահմանագծի հայկական կէտերէն ներս արիւնայեղութիւն և մահ սփռելով իր ճամբուն վրայ, հայկական կողմը կը դրուի արժևորում կատարելու դժուարին հարցին առջև։ Ինչպէ՞ս […]

«Ազատ Օր»-ի Հարցազրոյցը Արեւմտահայերէն Ուքիփետիա Ծրագիրի Պատասխանատու Ազնիւ Ստեփանեանի Հետ

«Ազատ օր» Որոշ ժամանակ ա­ռաջ, ­Յու­նաս­տան գտնո­ւե­ցաւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­ն Ու­քի­փե­տիա­ բա­ժի­նի պա­տաս­խա­նա­տու Ազ­նիւ Ս­տե­փա­նեան, որ Հ.Կ.­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու խումբ մը ա­շա­կերտ­նե­րուն, ո­րոնք կը զբա­ղին Ու­քի­փե­տիա­յի բա­ժին­նե­րու խմբագ­րու­թեամբ, ներ­կա­յա­ցուց ծրա­գի­րի ըն­թաց­քը եւ […]

Տեսէ՛ք Եւ Մտածեցէ՛ք

Յ. ԼԱՏՈՅԵԱՆ Տեսէ՛ք: «Քորոնա» ժահրի համաշխարհային աղէտ նկատուիլն ու ամբողջ աշխարհը զօրաշարժի ենթարկելով հակաքորոնա միջոցառման կիրարկումը մենք տեսանք: Շատ յստակ տեսանք, որ ինչպէ՛ս տարբեր երկիրներու ղեկավարներ իրերայաջորդ հակասական ելոյթներով, խուճապով, […]

Ակնարկ. Այլ Հմտութիւններու Պահանջարկ

«Ազդակ»-ի խմբագրական Պսակաձեւ ժահրին դէմ երկրագունդի յայտարարած պատերազմը տեղ մը աւարտ պիտի արձանագրէ անպայման: Աւելի ճիշդը` ճակատամարտը: Պատերազմը աւելի երկարատեւ հասկացողութիւն է եւ յայտնաբար կենսագիտական հարթութեան վրայ մարդկութիւնը պիտի շարունակէ […]

Հալէպի «Քրիստափոր» Գրադարանի 100-ամեակին Առիթով

Սեպուհ Արշակի Տանակէօզեան «Գանձասար» Սիրտս պարուրող այս հարիւրամեակը ետ կը տանի զիս յիսուն տարուան շրջան մը վերյիշելու: 1968-69-ին ամառնային երեկոյ մը առաջին անգամ ըլլալով մտայ «Քրիստափոր» գրադարան, հօրս՝ Արշակին ձեռքը […]

Արցախը Կ՝ընտրէ

«Հայրենիք»-ի խմբագրական Անդամալոյծ վիճակի մէջ է աշխարհը, սակայն ըստ երեւոյթին, ո՛չ Արցախի պարագային։ Ամայացած են աշխարհի ամենէն աւելի բանուկ շրջաններն ու բեղուն քաղաքները, սակայն ո՛չ Ստեփանակերտը, Շուշին եւ այլ շրջաններ։ […]

Նախազգուշութիւնը Բուժման Առաջին Քայլն Է

«Գանձասար»-ի խմբագրական Պսակաձեւ ժահրէն պաշտպանուելու նախազգուշական աշխատանքը նոյնքան կարեւոր է որքան բուժումը: Նախազգուշութիւնը կարեւոր է, որովհետեւ համաճարակը կը տարածուի այնպիսի պայմաններու մէջ, երբ որոշ պետութիւններ տակաւին մարդկային իրենց առաքելութիւնը կը […]

ՆՇՄԱՐ.- Պսակաձեւին Դէմ Ի՞նչ Կը Սպասուի Պետական Մարդէն Եւ Մամուլէն

Ս. Մահսէրէճեան – Ուզենք-չուզենք՝ ինկած ենք այս պսակաձեւ ժահրին ճիրաններուն մէջ։ Ե՞րբ պիտի ազատինք այս աղէտալի վիճակէն… Ե՞րբ եւ ինչպէ՞ս վերջ պիտի գտնէ խուճապի եւ յուսահատութեան մատնող այս մթնոլորտը,- հարցուց […]