Հայրենադարձութիւնը Համահայկական Պատասխանատւութիւն է

Վարդան Թաշճեան Հայաստանի մէջ ժողովրդային ճնշման տակ Սերժ Սարգսեանի հեռացումէն ետք ձեւաւորուած կառավարութեան նոր պետը` Նիկոլ Փաշինեան, իբրեւ վարչապետ իր առաջին յայտարարութիւններէն մէկով ըսաւ, որ իր մեծագոյն երազը Մեծ հայրենադարձութիւնն […]

Արարատի Գագաթին` Եռագոյն Պարզել Կ՛ուզեմ… Իրականացած Փափաք Եւ Շօշափելի Երազ (2)

Նորա Բարսեղեան «Յուլիս 10  – Արարատի լանջին խմբային նկար առնելէ ետք սկսանք մեր արշաւը, մօտ 7 ժամ տեւողութեամբ բաւական դժուար ու երկար ճամբայ քալելէ ետք հասանք 3200 մ բարձրութեան առաջին […]

Հայաստանի Հանրապետութեան 100-ամեակ, Դէպի Ապագայ – Գ. – Արտաքին Հին-Նոր Վտանգներ

Ս. Մահսէրէճեան Հայաստանի Հանրապետութկեան 100-ամեակի նշումը եթէ առիթ է վերադառնալու անոր ստեղծած ու անկէ ժառանգ մնացած արժէքներուն, անժամանցելի աւանդներուն, նոյն ատեն հրաւէր է քաղաքական շրջահայեացութեան եւ իրազեկ ըլլալու այդ օրերէն […]

Ակնարկ. Միջազգային Վարկի Ապահովման Դիտակէտով

«Ազդակ»-ի խմբագրական Վարագոյրը իջաւ Երեւանի քաղաքապետական ընտրութիւններուն վրայ: Ներհայաստանեան առումով տակաւին կը քննարկուի մասնակցութեան համեմատութիւնը. Ճշգրիտ տուեալներու հիման վրայ կը ներկայացուին քաղաքապետական նախորդ ընտրութիւններու մասնակցութեան քանակը, համապետական ընտրութիւններու եւ համայնքային […]

Հայաստանի Հանրապետութեան 100-ամեակ, Դէպի Ապագայ – Բ. – 1918-ի Հանրապետութեան Գլխաւոր Աւանդները

Ս. Մահսէրէճեան Եթէ այս տարուան ընթացքին Հայաստանի Հանրապետութեան 100-ամեակին առիթով նախատեսուած բոլոր գիտաժողովներն ու համագումարները իրականանային, վստահաբար պատկառելի նոր թղթածրարներ պիտի գոյանային անդրանիկ հանրապետութենէն մեզի հասած ու յաջորդ սերունդներուն փոխանցելի […]

Առաջնորդական Պատգամ Հայաստանի Հանրապետութեան Վերանկախացման 27-րդ Տարեդարձին Առիթով

Սիրելի՛ հայորդիներ որ ի Լիբանան, Մեր հայրենիքի վերանկախացման 27-րդ տարեդարձը բոլոր հայորդիներուս սիրտը եզակի երջանկութեամբ եւ արդար հպարտութեամբ կը լեցնէ թէ՛ Հայաստանի մէջ, թէ՛ Արցախի մէջ եւ թէ՛ հայ սփիւռքի […]

Շղթայազերծուած Եռանդի Ուժով

«Ասպարէզ»-ի խմբագրական Անցեալ Ապրիլին, անկախ Հայաստանի մէջ շղթայազերծուեցաւ ժողովրդային, յատկապէս երիտասարդական եռանդի այնպիսի՛ հզօր ալիք մը, որ կրնայ ուժականութիւն տալ երկիրը անյուսութեան ու բարոյալքման աքցաններէն ձերբազատելու եւ նորը, հրաշալի՛ն ստեղծելու […]

Ազատութիւն, Անկախութիւն Եւ Ազգային Անվտանգութիւն

Հրայր Անմահունի Երեւոյթը հայկական չէ միայն եւ աժան ամբոխավարութիւնը պատմութենէն ալ հին է: Հրատապ տագնապի եւ օրհասական վտանգի ահազանգը հնչեցնելը ուժի հասնելու եւ անոր կառչելու ամենաազդու միջոցներէն մէկն է, միեւնոյն […]

Զգաստութեան Ղօղանջը

«Արարատ»-ի խմբագրական Հայաստանի երրորդ հանրապետութիւնը այսօր կը նշէ իր 27-րդ տարեդարձը. մերօրեայ հայոց պատմութեան անկիւնադարձային նոր էջը: Երկարատեւ տառապանքի բովէն անցած, անհաւասար մաքառումներու քուրային մէջ ջրդեղուած, յոյսին եւ լոյսին կառչած […]

21 Սեպտեմբեր 1991. Հա­յաս­տա­նի Ան­կա­խու­թեան Վե­րա­կանգն­ման Տօ­նին Մե՜ծ Դա­սե­րը

Ն. Պէրպէրեան   Սեպ­տեմ­բեր 21-ին, ա­ւե­լի քան քա­ռորդ դա­րէ ի վեր ա­հա՛, մեր ժո­ղո­վուր­դը աշ­խար­հի ողջ տա­րած­քին միաս­նա­կա­նօ­րէն ոտ­քի կը կանգ­նի եւ հա­մազ­գա­յին խան­դա­վա­ռու­թեամբ կը տօ­նէ Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգն­ման պատ­մա­կերտ […]