Յակոբ Չոլաքեանի Ծննդեան 75-Ամեակին Առիթով – 1 – Դիւցազներգութեան Աշխարհէն Եկած Ժպտադէմ Տիտանը․ (Վահան Կ․ Մանճիկեան)

Սովորաբար յօդուածներս կը սկսիմ հարցումով մը` «Ինչո՞ւ այս յօդուածը»: Սակայն այս անգամ, մինչեւ այս հարցումը գրի առնեմ, մելանս սկսաւ, իմ հսկողութենէս անկախ, հոսիլ: Ետ տարաւ զիս, տարիներ առաջ, իմ մանկութեան […]

Մեր Եկե­ղե­ցին եւ Ազ­գա­յին Սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը (­Վա­ւե­րաց­ման 160-ա­մեա­կի Ա­ռի­թով)․ Միհրան Քիւրտօղլեան

Բ․ ՄԱՍ ­Մեր ե­կե­ղե­ցին 1863 թո­ւա­կա­նի ­Մարտ 30-ին Օս­մա­նեան ար­քու­նի­քէն պաշ­տօ­նա­պէս կը վա­ւե­րա­ցո­ւէր հայ հա­մայն­քի Ազ­գա­յին սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը, ո­րով եւ գործ­նա­կա­նօ­րէն եւ օ­րէն­քի տա­ռովն ալ կ­՚ամ­րագ­րո­ւէին հայ­կա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ ժո­ղովր­դա­վար հան­գա­մանքն ու […]

Մեր Ե­կե­ղե­ցին եւ Ազ­գա­յին ­Սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը (­Վա­ւե­րաց­ման 160-ա­մեա­կին Ա­ռի­թով)․ Միհրան Քիւրտօղլեան

Ա. ՄԱՍ ­Ծա­նօթ. Իբ­րեւ Ա. բա­ժին՝ բա­ցատ­րա­կան այս նոր յա­ւե­լո­ւա­ծով վերս­տին հրա­տա­րա­կու­թեան հա­մար մա­մու­լին կը յանձ­նեմ յօ­դո­ւածս, որ լոյս տե­սած էր տա­սը տա­րի ա­ռաջ՝ 150-ա­մեա­կին ա­ռի­թով: Այն ա­տեն ար­ձա­գանգ չու­նե­ցաւ: ­Կը […]

Ո՛չ Շարասիւն, Ո՛չ Ալ Ողնասիւն․ «Հայրենիք»

Խմբագրական Ո՛չ մէկ շարասիւն կրնայ մնալ Հայոց բանակին մէջ, եթէ Հայոց Վարչապետը շարունակէ գործել այս ընթացքով։ Երբ առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ շարասիւնները ոչնչացնելու դիտաւորութիւն կայ, բնական հետեւանքը կ’ըլլայ լուսարձակի […]

Հայրենիք-պետութիւնը Կործանումից Փրկելու Անյետաձգելի Հրամայականը… «Ալիք»

Խմբագրական Թեւակոխել ենք բնութեան գեղեցկագոյն վերափոխման` գարնան թարմ ու ջինջ շնչով վերածնւած տեսնելու բոլոր երեւոյթներն ու յատկապէս մեր մէջ, որպէս մարդ-էակներ՝ վերաիմաստաւորւած համարելու անհատական, ընտանեկան, հասարակական ու յատկապէս ազգային մեր […]

Հինգերորդ Շարասիւնը Եւ Ամբողջատիրական Դրսեւորումները․ Տիգրան Ճինպաշեան

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի մամուլի ասուլիսները հարուստ են անակնկալներով: Իր իբրեւ վարչապետ պաշտօնավարութեան սկիզբին, ան առանձին գրառումներով կը հաղորդակցէր հանրութեան հետ: Հետագային փոքր բարելաւում մը տեղի ունեցաւ. լրագրողներու կանխաւ փոխանցած […]

Ժամանակի Կը Կարօտինք Մեր Բնական Վիճակը Վերագտնելու Համար. «Գանձասար»-ի Հարցազրոյցը Ազգ. Քարէն Եփփէ Ճեմարանի Տնօրէնին Հետ

Երկրաշարժը ազդեց ինչպէս մարդոց առօրեայ կեանքին, այնպէս ալ կրթական մշակութային կառոյցներուն վրայ։Երկրաշարժի առաջին օրէն իսկ, Սուրիոյ Կրթութեան Նախարարութեան որոշումով, աղէտեալ բոլոր շրջաններու դպրոցները փակուեցան։Ճեմարանը եւս իբրեւ դպրոց փակուեցաւ, սակայն իր […]

Հանրապետութեան եւ Սփիւռքի Ղեկավարութիւններ Ի՞նչ Ըրած Են եւ Կ’ընեն «Մնացորդաց»-ին Համար․ Յակոբ Պալեան

Հարցում. ի՞նչ գիտենք դեռ բռնագրաւուած Հայաստան ապրող ՀԱՅ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑի մասին: Կ’ըսենք՝ «թաքնուած հայեր», այնպէս՝ որ կարծէք անոնք տարաշխարհիկ արարածներ ըլլային, նկատի չեն առնուիր «մենք»-ի ու «մերոնք»-ի  մէջ:             Այդ «Մնացորդաց»ը […]

Հայ Կնոջ Իրաւունքներուն Գերագոյնը, Վսեմագո՛յնն ու Յաւերժականը Հայ Ըլլալու, Հայօրէն Ապրելու, Իբրեւ Հայ Գոյատեւելու Իրաւունքն Է․ Սեդա Մարկոսեան-Խտըշեան

8 Մարտը կիներու օր է, ձեր տօնը շնորհաւոր, սիրելի ԼՕԽ-ականներ, դուք կին էք բառին բոլոր ստորոգելիներով եւ ամբողջական իմաստով: Արդարեւ, աշխարհի ամենահզօր եւ ամենագեղեցիկ էակը` կինը, իգականութեան իմաստին մէջ կը […]