Համշէնահայերէնի Քերականութիւն

Աշխարհ, Էրկիր, Սփիւռք

«ԱԿՕՍ»

«Համ­­շենցակ Լի­­զու Գի­­տանու­­թուն»։ Այս խո­­րագի­­րով Ան­­գա­­­րայի «Իզան» հրա­­տարակ­­չա­­­տան մա­­տենա­­շարէն լոյս տե­­սաւ համ­­շէ­­­նահայ ման­­կա­­­վարժ եւ Համ­­շէ­­­նի բար­­բա­­­ռի հե­­տազօ­­տիչ Հու­­րի­­­յէ Շա­­հինի վեր­­ջին գիր­­քը։

Շա­­հին այս հրա­­տարա­­կու­­թիւնով յոյս ու­­նի որ վերջ դրած կ՚ըլ­­լայ համ­­շէնցի­­ներու ազ­­գագրա­­կան յատ­­կութիւննե­­րու մա­­սին ար­­տադրո­­ւած շին­­ծու տե­­սու­­թիւննե­­րուն։

Հու­­րի­­­յէ Շա­­հինի համ­­շէ­­­նական քե­­րակա­­նու­­թեան մա­­սին այս ու­­սումնա­­սիրու­­թեան հա­­մար 24 Փետ­­րո­­­ւարին կա­­յացաւ յա­­տուկ շնոր­­հանդէս մը։ Այդ օր շա­­հին ըն­­թերցող­­նե­­­րու հա­­մար մա­­կագ­­րեց իր նա­­խորդ գիր­­քե­­­րը եւս։

Հե­­ղինա­­կը այժմ «Հա­­տիկ» միու­­թեան նա­­խաձեռ­­նութեամբ կը պատ­­րաստո­­ւի Իս­­թանպու­­լի մէջ ալ 17 Մարտ թուականին կայանալիք շնոր­­հանդէ­­սին մասնակցելով։