Թորոնթոյի Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցւոյ 40-ամեայ Յոբելեանը

ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱԿԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳ Կիրակի, 19 Նոյեմբեր, 2023-ին, առաւօտեան ժամը 10:30-ին, գիշերային եւ առաւօտեան ժամերգութենէն ետք, եկեղեցւոյս քառասնամեակի առթիւ, յոբելինական Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ մատուցուեցաւ: Սուրբ եւ Անմահ պատարագ մատուցեց եւ յաւուր […]

Հայաստանի Ֆիլհարմոնիկ Նուագախումբի Բացառիկ Ելոյթը Աթէնքի Մէջ

Ա­նոնք, ո­րոնք ­Կի­րա­կի, 12 ­Նո­յեմ­բեր 2023-ին, ա­ռի­թը ու­նե­ցան ներ­կայ գտնո­ւե­լու Ա­թէն­քի հա­մեր­գաս­րա­հէն ներս, վա­յե­լե­ցին ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ֆի­լհար­մո­նիկ նո­ւա­գա­խում­բի բարձր կա­տա­րո­ղու­թեամբ ե­լոյթ մը, որ եր­կար ժա­մա­նակ անջն­ջե­լի պի­տի մնայ յոյն եւ […]

Աշակերտական Մշակութային 3-րդ Փառատօնը՝ Նոր Ջուղայի Մէջ

Հայ աշակերտը ժառանգորդն է հայկական հարուստ մշակոյթի եւ այդ մշակոյթի պահպանման ծանր լուծը վերապահուած է գիտակից հայ սերունդին՝ աշակերտին: Մշակոյթի պահպանման կարեւոր եւ ի հարկէ առաջին գործօնը, զայն լաւ ճանչնալն […]

Արցախին Նուիրուած Երգահանդէս Յունաստանի Մէջ

­Շա­բաթ, 11 ­Նո­յեմ­բեր 2023-ին, ­Նէա Զ­միռ­նիի ­Լէոն­տիօ վար­ժա­րա­նա­յին հա­մա­լի­րի թա­տե­րաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ իւ­րա­յա­տուկ եր­գա­հան­դէս մը, նո­ւի­րո­ւած Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին, ո­ր թուր­քե­ւատր­պէյ­ճա­նա­կան յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թեան ու ցե­ղաս­պա­նա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան հե­տե­ւան­քով ստի­պո­ւե­ցաւ լքել ի­ր բազ­մա­դա­րեայ […]

Պիտի Պայքարիմ՝ Վերականգնելու Համար Հայաստան Վերադառնալու Իրաւունքս. Մուրատ Փափազեան

Ֆրանսայի հայկական կազմակերպութիւններու համակարգող խորհուրդի համանախագահ Մուրատ Փափազեան կը գրէ. «2022 թուականի Յուլիս 14-ին, երբ կը մեկնէի Հայաստան, Ազգային Անվտանգութեան Ծառայութիւնը արգիլեց մուտքս եւ արտաքսման հրաման տուաւ՝ ըսելով, որ ես […]

Արամ Խաչատուրեանին եւ Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Նուիրուած Ելոյթ

Աշ­խար­հահռ­չակ եւ հայ դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ա­րամ ­Խա­չա­տու­րեա­նի ծննդեան 120-ա­մեա­կին, ինչ­պէս նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նադ­րու­թեան եւ օծ­ման 120-ա­մեա­կին ա­ռի­թով, գոր­ծակ­ցու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մեր­գասրա­հին ընդ­հա­նուր տնօ­րէ­նու­հիին եւ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան տնօ­րէն Ք­րիս […]

Արամ Ա. Վեհափառ Նախագահեց Նիւ Եորքի Ս. Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Մէջ Կայացած Միջ-եկեղեցական Աղօթքին

Ամերիկային Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան Հայոց Թեմին կատարած այցելութեան առիթով եւ նկատի ունենալով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին մասնակցութիւնը միջ-եկեղեցական շարժումին եւ ունեցած լայն կապերը, Ազգային Առաջնորդարանը միջ-եկեղեցական աղօթքի արարողութիւն մը կազմակերպեց […]

Հայ Ընտանիքը Կոչուած է Հաւատարիմ Մնալու Մեր Հոգեւոր ու Ազգային Արժէքներուն. Արամ Ա. Վեհափառ

19 Նոյեմբեր 2023-ին, Նիւ Եորքի Ս. Լուսաւորիչ մայր եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ եպիսկոպոսական Ս. եւ Անմահ Պատարագ, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Սրբազնագոյն Հայրապետին: Պատարագիչն էր Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Հայոց Թեմի առաջնորդ […]

Արամ Ա․ Կաթողիկոսը Այցելեց Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Կեդրոնը

15 Նոյեմբեր 2023-ին, Նիւ Ճըրզիի մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը այցելեց Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան կեդրոնատեղին։ Վեհափառ Հայրապետին կ՚ընկերանային Ամերիկայի Արեւելեան Հայոց Թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Անուշաւան Արք. Դանիէլեանը, […]

Զօրավիգ Ենք Երուսաղէմի Հայութեան եւ Պատրիարքութեան Իրաւունքներուն. Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի Կեդրոնական Խորհուրդ

Երուսաղէմի հայկական տարածքի «Կովերու պարտէզ» անունով ծանօթ հողամասի հարցը մտած է նոր փուլ, ինչը Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութեան բնորոշումով «ամենամեծ գոյաբանական սպառնալիք» է Պատրիարքութեան 16-դարեայ պատմութեան մէջ։ Բռնի ուժ կիրառելու փորձեր […]