Համազգայինի «Քուրան տ՛Ար»-ի Կազմակերպած «Արցախը Եւ Մենք» Երեկոն

Հայաստան

Կազմակերպութեամբ Մարսէյի Համազգայինի «Քուրան տ՛Ար» (Courants d՛Art: արուեստի հոսանք) գեղարուեստի դպրոցի վարչութեան, 5 Նոյեմբերին, «Լ՛աքթ 12» (L՛acte 12) սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Արցախի մասին զեկուցում-զրոյց մը:

Զեկուցաբերներն էին` Եւրոպայի Հայ Դատի Ֆրանսայի ներկայացուցիչ Անահիտ Յակոբեան եւ հեռակայ կապով` Արցախի Հայ Դատի յանձնախումբի ատենապետ Գեւ Իսկաճեան:

Ձեռնարկի աւարտին բեմ բարձրացան Համազգայինի «youth links»-ին մասնակցող ուսանողները եւ իրենց պարուսոյցին եւ ներկաներուն հետ ներկայացուցին հայկական շուրջպար մը` փոխանցելով հայուն ապրելու, գոյատեւելու եւ ստեղծագործելու կամքն ու վճռակամութիւնը: