Զօրակցութեան Կոչ՝ Մալաթիոյ Հայոց Համար

Աշխարհ, Էրկիր

«ԱԿՕՍ»

Մալա­թիոյ Հա­յոց Հայ­րե­նակ­ցա­կան Միու­թիւնը ձեռ­նարկած է երկրա­շար­ժի պատ­ճա­ռաւ անօ­թեւան մնա­ցած մա­լաթիաբ­նակ հա­յերու բնա­կանա­շինու­թեան աշ­խա­տու­թեան։ Այս առ­թիւ առա­ջին հեր­թին հա­մաձայ­նութիւն կնքո­ւած է քա­ղաքա­պետա­րանի հետ, տեղ­ւոյն Սուրբ Եր­րորդու­թիւն եկե­ղեց­ւոյ յա­րակից տա­րած­քին տե­ղադ­րել 12 տո­միկ­ներ 1+1 եւ 2+1 տա­րածքնե­րով։

Միու­թիւնը այս առու­մով ճշդած է Թուրքիոյ Հա­յոց Պատ­րիար­քա­րանի դրա­մատ­նա­յին երեք հա­շիւ­ներ թրքա­կան լի­րայի, ամե­րիկեան տո­լարի եւ Եւ­րո­յի նո­ւիրա­տուու­թիւննե­րուն հա­մար։

Adı /Unvanı: Receiver’s Name

TURKIYE ERMENILERI PATRIKLIGI

TL IBAN

TR17 0006 4000 0011 0320 6562 89

İŞ BANKASI KURTULUŞ ŞB.

USD ACCOUNT IBAN

TR22 0006 4000 0021 0323 3693 81

SWIFT CODE : ISBKTRISXXX

EURO ACCOUNT IBAN

TR97 0006 4000 0021 0323 3848 12

SWIFT CODE : ISBKTRISXXX