Օրուան Միտքը. Զօրավար Անդրանիկ

Այլեւայլ, Հայաստան, Սփիւռք

«Դուք հաշտուեցաք թուրքերուն հետ, բայց ինծի թոյլ տուէք անհաշտ մնալու, ես թուրքի հետ չեմ կրնար հաշտուիլ մինչեւ իմ մահը։ Բայց ես ձեզի գուշակութիւն մը կ՝ուզեմ ընել եւ կ՝ուզեմ, որ լսէք։ Եթէ այս յեղափոխական կոչուած թուրքերը օր մը ձեզի չի կախեցին, ես մարդ չեմ։ Օր պիտի գայ, որ այս յեղափոխականներն ալ պիտի դառնան Սուլթան Համիտի պէս գազան մը եւ բոլորդ ալ պիտի յօշոտեն:»

Զօրավար Անդրանիկ Օզանեան, 1908 թ.