Հայրենիքիս հետ (Յովհ. Թումանեան)

Այլեւայլ

Ու պիտի գայ յանուր կեանքի արշալոյսը վառ հագած,
Հազա՜ր-հազար լուսապայծառ հոգիներով ճառագած,
Ու երկնահաս քո բարձունքին, Արարատի սուրբ լանջին,
Կենսաժըպիտ իր շողերը պիտի ժըպտան առաջին,
Ու պոետներ, որ չեն պըղծել իրենց շուրթերն անէծքով,

Պիտի գովեն քո նոր կեանքը նոր երգերով, նոր խօսքով,
                           Իմ նո՜ր հայրենիք,
                          Հըզօ՜ր հայրենիք․․․