Ձայն մը հնչեց Էրզրումի հայոց լեռներէն («Կարին»)

Տեսադարան

«Անմիութիւն՝ տունը քանդող հայոց խեղճ ազգին,
Հրաժարեցաւ, տեղի տուաւ միութեան ձայնին»