Փալէօ Ֆալիրոյի Քաղաքապետարանը Արցախի Զօրակցութեան Բանաձեւ Ընդունեց

Աշխարհ, Հայաստան, Սփիւռք

Ա­թէն­քի ա­րո­ւար­ձան­նե­րէն, հա­յա­հոծ ­Փա­լէօ ­Ֆա­լի­րո­յի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դը ըն­դու­նած է բա­նա­ձեւ, ո­րուն հա­մա­ձայն իր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը կը յայտ­նէ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին նկա­տի առ­նե­լով հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րու եղ­բայ­րա­կան կա­պե­րը եւ կը դա­տա­պար­տէ Ար­ցա­խի վրայ շղթա­յա­զեր­ծո­ւած պա­տե­րազ­մը։ Այս մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ը կը տեղեկանայ «Ազատ Օր»-էն։