Լարիսայի եւ Տիտիմոթիքոյի Քաղաքապետութիւնները Կը Կանգնին Արցախի Կողքին

Աշխարհ, Հայաստան, Սփիւռք

Եր­կու քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­ներ եւս կու­գան միա­նա­լու ­Յու­նաս­տա­նի մեծ թի­ւով քա­ղաք­նե­րու կող­մէ Ար­ցա­խի վրայ սան­ձա­զեր­ծո­ւած պա­տե­րազ­մի դա­տա­պար­տու­մին, որ ա­ւե­լի քան մէկ ա­մի­սէ ի վեր կը շա­րու­նա­կո­ւի ա­ռանց դա­դա­րի։

«Ազատ օր»-ի տեղեկութիւններով՝ եր­կու բա­նա­ձե­ւերն ալ յստա­կօ­րէն կը դա­տա­պար­տեն թուր­քե­ւա­զե­րիա­կան յար­ձա­կում­նե­րը եւ յատ­կա­պէս ­Թուր­քիոյ մաս­նակ­ցու­թիւ­նը ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն։ ­Լա­րի­սա­յի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւ­նը պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն կը յայտ­նէ՝ գոր­ծակ­ցու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ՀՀ դես­պա­նա­տան եւ ՄԱԿ-ին, ըն­դու­նե­լու Ար­ցա­խէն պա­տա­նի­ներ եւ հիւ­րըն­կա­լե­լու քա­ղա­քին մէջ։