Ն­կա­րե­լով ­Հա­յաս­տա­նի Հա­մար. Մար­դա­սի­րա­կան Ցու­ցա­հան­դէս Յունաստանի Մէջ

Այլեւայլ, Հայաստան, Սփիւռք

«­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի եւ գե­ղան­կա­րիչ ­Գա­գիկ Ալ­թու­նեա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ տե­ղի կ­՚ու­նե­նայ մար­դա­սի­րա­կան ցու­ցա­հան­դէս նո­ւի­րո­ւած ­Հա­յաս­տա­նին եւ Ար­ցա­խին՝ 30 ­Հոկ­տեմ­բե­րէն մին­չեւ 13 ­Նո­յեմ­բեր 2020, «Το Γκαλλεράκι» ցու­ցաս­րա­հին մէջ, ­Քի­ֆի­սիաս 207, ­Մա­րու­սի, հեռ. 210 6144430 — 210 8025332, email: unioncer@gmail.com
Ա­րո­ւես­տա­գէ­տ Գագիկ Ալթունեանի գոր­ծե­րը պի­տի վա­ճա­ռո­ւին ի­րենց ար­ժէ­քի 50% նո­ւազ գի­նով, ո­րոնք կա­րե­լի է ա­պա­հո­վել ցոյց տա­լով ձեր վճար­ման ստա­ցա­գի­րը ­Հիմ­նադ­րա­մի դրա­մա­տան հա­շի­ւին մէջ հա­մա­պա­տաս­խան գու­մա­րով։ Այս մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ը կը տեղեկանայ «Ազատ Օր»-էն։

Hayastan All-Armenian Fund Greece:
Bank Name: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Bank Acc.: 5195-050350-189
IBAN: GR 410172195000 — 5195-050350-189

Կը խնդ­րենք փո­խանց­ման
ժա­մա­նակ նշել •փո­խան­ցո­ղի ա­նուն/ազ­գա­նու­նը
•նո­ւի­րա­տո­ւու­թեան նպա­տա­կը անգ­լե­րէ­նով
We Are Our Borders; All for Artsakh

­Ցու­ցա­հան­դէ­սի գոր­ծե­րու վա­ճառ­քի հա­սոյ­թը
պի­տի օ­ժան­դա­կէ Ար­ցա­խի բա­նա­կի կա­րիք­նե­րը:

­Բո­լո­րիս միաս­նա­կան գոր­ծակ­ցու­թեամբ
պի­տի ա­պա­հո­վենք Ար­ցա­խի խա­ղա­ղու­թիւ­նը:

«­Յաղ­թե­լու ենք»