Դպրոցական Վերամուտ` Նոր Պայմաններով. 1-ին Դասարանի Աշակերտները Այսօր Դպրոց Կ՛երթան

Այլեւայլ, Հայաստան

Դպրոցական վերամուտը Հայաստանի բոլոր դպրոցներու բոլոր բաժիններուն (տարրական, միջին, աւագ) համար կը սկսի 2020-ի Սեպտեմբեր 15-էն, իսկ 1-ին դասարանի աշակերտները դպրոց կ՛երթան այսօր` Սեպտեմբեր 14-ին:

Աշակերտները դպրոց պիտի յաճախեն հակահամաճարակային կանոնները պահպանելով:

Դպրոցի մուտքին բոլորը պիտի ջերմաչափուին, ձեռքերը ախտահանեն:

Օրուան ընթացքին ուսուցիչները եւ աշակերտները պիտի ապահովուին անհրաժեշտ դիմակներով եւ ախտահանիչ նիւթերով, հեռահար օգտագործման ջերմաչափով` առնուազն դպրոցի մուտքերու թիւով:

Դպրոցին մէջ աշակերտներուն շարժը պիտի կազմակերպուի այնպէս, որպէսզի կուտակումներ ու սերտ շփումներ չըլլան։ Բոլորը պարտադիր դիմակներ պիտի դնեն` զանոնք փոխելով 4 ժամը մէկ եւ ըստ անհրաժեշտութեան: