Արեւային Կայաններ Եւ Մեծ Խնայողութիւններ` Նոյեմբերեանի Մէջ

Հայաստան

ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցուածքներու նախարարութեան Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը` ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալութեան միջոցներով կ՛իրականացն է ՏԻՄ բարեփոխումներու ծրագիր, որու ծիրէն ներս, ի թիւս բազմաթիւ այլ ներդրումներու, 30 միլիոն դրամով կը նախատեսուի արեւային կայաններու տեղադրում` Նոյեմբերեան խոշորացուած համայնքին մէջ:

Արեւային առաջին կայանը արդէն տեղադրուած է Նոյեմբերեանի մշակոյթի տան տանիքին: Ան ունի 20 ք․ուաթ հզօրութեան եւ տարեկան պիտի արտադրէ մօտ 25000 ք․ութ․/ժամ ելեկտրականութիւն:

Մինչեւ Սեպտեմբեր այստեղ կը նախատեսուի 80 ք․ութ․ գումարային հզօրութեան եւս չորս կայանի տեղադրում եւ շահագործում, որոնցմէ երկուքը պիտի տեղադրուին Բարեկամաւան սահմանամերձ բնակավայրի խմելու ջուր մատակարարող կայաններու վրայ:

Ծրագրի յաջող աւարտէն ետք Նոյեմբերեան խոշորացուած համայնքը տարեկան պիտի ունենայ շուրջ հինգ միլիոն դրամի խնայողութիւն: