Օգտագործենք Օտար Բառերու Հայերէն Տարբերակը. ԲԱՌԱՐԱՆ

Այլեւայլ
  1. խորէոգրաֆ = պարուսոյց
  2. խարտիա = հրովարտակ, ուխտագիր, պայմանագիր, արտօնագիր
  3. կալիբր = տրամաչափ
  4. կապիտալիզացիա = շահագործում, դրամագլուխի վերածել
  5. կապիտալ = դրամագլուխ, գլխաւոր