Թումանեանի Թանգարանը Լոյս Ընծայած է Հեղինակին Ստեղծագործութիւնները` Արեւմտահայերէնով (լուսանկարներ)

Այլեւայլ, Հայաստան, Սփիւռք
Լուսանկարները` Տաթեւ Դուրեան