Օգտագործենք Օտար Բառերու Հայերէն Տարբերակը. ԲԱՌԱՐԱՆ

Այլեւայլ
  1. իմունիզացիա = ախտազերծութիւն, ախտամերժութիւն
  2. իմունիտետ = ախտազերծում, հարկազերծութիւն
  3. ինստիտուտուցիոնալ = տարրական, օրինական, էական
  4. իդէոլոգիա = գաղափարական, տեսլաբան, երազատես
  5. իմպրովիզացիա = յանկարծաբանութիւն
  6. ինտեգրացիա = ընդելուզում