Նոյնիսկ Սուրիոյ Մէկ Մասին Բռնագրաւումը Ճամբայ Կը Հարթէ Արաբական Այլ Տարածքներու Բռնագրաւման. Բագրատունի

Սփիւռք

ՀՅԴ Լիբանանի  Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի կատարեց հետեւեալ յայտարարութիւնը.

«Խաղաղութեան աղբիւր»-ը կը բխի ահաբեկչութեան պետութենէն: Թուրքիա կը ներթափանցէ սուրիական տարածք եւ կը բռնագրաւէ, մինչ «քաղաքակիրթ» աշխարհը կը դիտէ:

Ո՛չ դատապարտումը, ո՛չ ալ հաղորդագրութիւնները կը փոխեն բռնագրաւման եւ ահաբեկչութեան իրականութիւնը:

Պահանջուածը արաբական միասնական կեցուածք է թրքական գաղութատիրութեան դէմ, ինչպէս նաեւ միասնական կեցուածք` արաբական շրջանի ժողովուրդներուն, որոնք տակաւին կը յիշեն օսմանցիներուն պատճառած աղէտները եւ արաբական Ալեքսանտրէթի սանճաքին բռնագրաւումը:

Նոյնիսկ Սուրիոյ մէկ մասին բռնագրաւումը, ճամբայ կը հարթէ բռնագրաւելու արաբական այլ տարածքներ եւ Օսմանեան կայսրութեան վերադարձին: