Օգտագործենք Օտար Բառերու Հայերէն Տարբերակը. ԲԱՌԱՐԱՆ

Այլեւայլ

1.դինամիկա = ուժ

2.դինամիկ = ուժեղ կերպով, զօրաւոր կերպով

3.դոմինօ = դիմակ

4.դոմեյն = իշխանութիւն, գործունէութեան մարզ

5.դոմինանտ- տիրական

6.դոնոր = նուիրատու