Օգտագործենք Օտար Բառերու Հայերէն Տարբերակը. ԲԱՌԱՐԱՆ

Այլեւայլ

1.գեներալ- զօրավար

2.գիգանտ = հսկայ, մեծ

3.գվարդիա = բանակ

4. գրաֆիկ = գծապատկեր

5. գեներատոր = ելեկտրածին գործիք