Մահացած է ԱՄՆ-ի Մէջ Առաջին Հայկական Վարժարանի Հիմնադիր Գաբրիէլ Ինճէճիկեան

Սփիւռք

Կիրակի, 14 Ապրիլ, 2019-ին, վախճանեցաւ մեծ հայորդի մը՝ մանկավարժմտաւորականազգային հասարակական գործիչԱմերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ հայկական վարժարան բանալու տեսիլքը եւ խիզախութիւնըունեցող եւ առաջին վարժարանի՝ Ֆերահեանի հիմնադիրտնօրէն ԳաբրիէլԻնճէճիկեանը: