Օգտագործենք Օտար Բառերու Հայերէն Տարբերակը. ԲԱՌԱՐԱՆ

Այլեւայլ
  1. բրիգադ = խումբ
  2. բրիֆինգ = համառօտագրութիւն
  3. բրոքեր = միջնորդ
  4. բետոնապատել – կրաշաղախով պատել
  5. գենդերային = սեռական