Օգտագործենք Օտար Բառերու Հայերէն Տարբերակը. ԲԱՌԱՐԱՆ

Այլեւայլ
  1. Ազմ = հեղձանք
  2. աժիոտաժ = իրարանցում
  3. ալերգիա = գերզգայնութիւն
  4. Ակտիւ = գործուն
  5. Ակտիվիստ- գործիչ, մերթ՝ գրգռիչ