Օգտագործենք Օտար Բառերու Հայերէն Տարբերակը. ԲԱՌԱՐԱՆ

Այլեւայլ
  1. աբսուրդ = անհեթեթ, արտառոց
  2. ադեկուատ = հաւասար, համեմատական, ատակ, ընդունակ
  3. ադմինիստրացիա = վարչութիւն, խնամակալութիւն, գործադիր
  4. ագրեսիա= յարձակում, նախայարձակ
  5. ադապտացիա- պատշաճեցում, յարմարեցում