Առաքելական Եկեղեցին Այսօր կը Նշէ Ս. Պետրոս եւ Ս. Պօղոս Առաքեալներու Յիշատակութեան Օրը

Այլեւայլ

Հայաստանեան Առաքելական եկեղեցին այսօր կը նշէ Ս. Պետրոս եւ Ս. Պօղոս առաքեալներու յիշատակութեան օրը։

«Ս. Պետրոսը Տիրոջ 12 առաքեալներէն էր, Անդրէաս առաքեալի եղբայրը: Ան եղաւ ականատեսը Տիրոջ Պայծառակերպութեան եւ Յիսուսի հետ կապուած կարեւոր այլ դէպքերու: Ձկնորս էր, որուն թլփատութեան անունը Շմաւոն էր, իսկ յունարէն` Սիմոն:  Քրիստոս անոր կ՝ըսէ. «Դուն Յովնանի որդի Սիմոնն ես. դուն պիտի կոչուիս Կեփաս» (Յովհ. 1:42): «Կեփաս» կը նշանակէ «վէմ», յունարէն` Պետրոս: Ս. Պետրոսը Բեթսայիդա գիւղէն էր, սակայն փոխադրուած էր հարեւան Կափառնայում քաղաք, ուր Յիսուս բժշկեց անոր զոքանչը: Ս. Պետրոսը առաւելաբար յայտնի է աւետարանական այն դրուագէն, երբ ան Յիսուսը կը դաւանէ իբրեւ Կենդանի Աստուծոյ Որդի: Եւ Յիսուս կը հաստատէ, որ այդ դաւանութեան վրայ, այսինքն` Քրիստոս իբրեւ աշխարհի Փրկիչ եւ Աստուածորդի, պիտի կառուցէ իր եկեղեցին (Մատթ. 16:15-19): Յիսուսի ձերբակալման գիշերը Պետրոս երիցս ուրացած է Զինք, սակայն յետոյ խորապէս զղջացած: Հոգեգալուստէն ետք՝ ան բացատրած է հաւաքուածներուն կատարուածին իմաստը եւ խօսած յարուցեալ Յիսուսի մասին: Անոր կարեւոր գործերէն էր հեթանոսներու ներգրաւումը եկեղեցի: Հերովդէս թագաւորը ձերբակալած է զինք, բայց հրաշքով ազատուած է բանտէն: Ըստ աւանդութեան՝ նահատակուած է Հռոմի մէջ` գլխիվայր խաչուելով: Մեզի հասած են անոր երկու ընդհանրական նամակները:

Ս. Պօղոս Տիրոջ 13-րդ առաքեալն է: Ծնած է Կիլիկիոյ Տարսոն քաղաքին մէջ, առաջին դարու սկիզբը, հռոմէական քաղաքացիութիւն ունեցող հրէայ ծնողներէ, որոնք, ըստ Հերոնիմոսի, եկած էին Գալիլիայէն: Ան վրանագործ էր: Նախնական կրթութիւնը ստացած է ծննդավայրին մէջ, այնուհետեւ Երուսաղէմի մէջ աշակերտած է Գամաղիէլ օրէնուսոյցին: Անոր վկայութեան համաձայն` եղած է փարիսեցի, խստօրէն պահպանած օրէնքի տառն ու հալածած քրիստոնեաները: Սակայն, Դամասկոսի ճանապարհին, Յիսուս երեւցած է անոր, որմէ ետք Պօղոսը` յետագային Ս. Պօղոս առաքեալը, դարձած է Աւետարանի ամենաեռանդուն քարոզիչը: Զայն մկրտած է Ս. Անանիա առաքեալը: Կատարած է քանի մը ճանապարհորդութիւն` քարոզելով Աստուծոյ խօսքը: Մեզի հասած են անոր 14 թուղթերը: Ըստ աւանդութեան՝ նահատակուած է Հռոմի մէջ, 67 թուականին, Ներոնի հալածանքներուն ժամանակ եւ գլխատուած: Հայ Առաքելական Եկեղեցին Ս. Պետրոս եւ Ս. Պօղոս առաքեալներու յիշատակի օրը կը տօնէ Սուրբ Ծնունդին նախորդող աւագ տօներուն ժամանակ»,- նշուած է Qahana.am-ի մէջ։