Աբովեան, Բուզանդի, Կողբացի եւ Արամի Փողոցները Հանրային Շահ Պիտի Ճանչցուին. «Հին Երեւան»ը Պիտի Իրականացուի

Այլեւայլ, Հայաստան

Երեւանի Աբովեան, Փաւստոս Բուզանդի, Եզնիկ Կողբացի եւ Արամի փողոցներուն մէջ պարփակուած տարածքը պիտի ճանչցուի հանրային գերակայ շահ. այստեղ հնարաւոր պիտի ըլլայ վերականգնել «Հին Երեւան» պատմաճարտարապետական միջավայրը: Համապատասխան որոշման նախագիծը, ըստ PanArmenian.netի, ընդգրկուած է գործադիրի Դեկտեմբեր 27-ի նիստի օրակարգին։

Կը նշուի, որ տարածքը ներկայիս կառուցապատուած է հին եւ խարխուլ, տարերայնօրէն տեղակայուած բնակելի տուներով եւ շինութիւններով, որոնք չեն համապատասխաներ հակահրդեհային, քաղաքաշինական չափանիշներուն եւ կրնան արտակարգ իրավիճակներու պատճառ դառնալ: Տարածքի անմիջական հարեւանութեամբ գտնուող տարածքներուն համար նախագծուած եւ մասնակիօրէն իրականացուած են համաքաղաքային ենթակառուցուածքներու անբաժանելի մասը կազմող հանգոյցներ, մասնակիօրէն կառուցապատուած է գլխաւոր պողոտան:

Նախագիծը հնարաւորութիւն կը ստեղծէ քանդուած պատմութեան եւ մշակոյթի յուշարձաններու տեղափոխման եղանակով տարածքին մէջ վերստեղծել քաղաքաշինական գեղագիտական միջավայր: Թաղամասը վերակառուցելու նպատակը՝ պատմական կառուցապատուած տարածքներու կիրառական-գեղագիտական բարելաւումն է, կանոնաւոր կառուցապատումով արգելանոցային գօտիի սահմանումը եւ ներգրաւումը քաղաքի կենսագործունէութեան մէջ:

Պատմական կառոյցներու հիմնական ֆոնտին մէջ, 19-րդ դարու եւ 20-րդ դարասկիզբի շինութիւններն են:

ՀՀ կառավարութեան 2017 թուականի որոշումով նշուած տարածքի ձեռքբերող կը հանդիսանայ «Ի ԷՄ ՍԻ» ՓԲ ընկերութիւնը: