Յունաստանի Մէջ Հոգեհանգստեան Պաշտօն 1988-ի Հայաստանի Երկրաշարժի 30-րդ Տարելիցին Առիթով

Հայաստան, Սփիւռք

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը յայտ­նենք, թէ ­Հայաս­տա­նի 1988-ի Ս­պի­տակ քա­քա­ղի ա­ղի­տա­լի երկ­րա­շար­ժի 30-րդ տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի 9 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018-ին ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայոց ­Թե­մի բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ, յա­ւարտ Ս. եւ Ան­մահ Պա­տա­րա­գի, հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն պի­տի կա­տա­րո­ւի։

Կը հրա­ւի­րենք մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րը մաս­նակ­ցե­լու հոգեհանգստեան պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան եւ ա­ղօ­թե­լու երկրաշարժի զո­հե­րուն հո­գի­նե­րուն հա­մար միա­ժա­մա­նակ նաեւ՝ ­Հա­յաս­տան հայ­րե­նի­քի բա­րօ­րու­թեան եւ բար­գա­ւաճ­ման հա­մար։

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ