Յունաստանի Մէջ Հոգեհանգիստ եւ Ծաղկեպսակի Զետեղում Հայաստանի Երկրաշարժի Զոհերուն 30-րդ Տարելիցին Առիթով

Սփիւռք

Դեկտեմբեր 7-ին, ժամը 11.30-ին, Յունաստանի մէջ տեղի պիտի ունենայ հո­գե­հանգս­տեան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւն եւ ծաղ­կեպ­սա­կի զե­տե­ղում՝ Հայաստանի երկրաշարժի զոհերուն 30-րդ տարելիցին առիթով։ Հա­յաս­տա­նի երկ­րա­շար­ժէն ա­ղի­տա­հար մեր ժո­ղո­վուր­դին օգ­նու­թեան փու­թա­ցած Յու­նաս­տա­նի պե­տու­թեան եւ յոյն ժո­ղո­վուր­դին առ ի ե­րախ­տա­գի­տու­թիւն Հա­յաս­տա­նէն ա­ռա­քո­ւած եւ Ա­թէն­քի ՆԱՅԻԱՏՈՆ հրա­պա­րա­կին վրայ զե­տե­ղո­ւած ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽԱՉՔԱՐին առջեւ իրականացուող հոգեհանգստեան արարողութիւնը կը հովանաւորէ Յունաստանի մէջ ՀՀ Ար­տա­կարգ եւ Լիա­զօր դես­պան Ֆատէյ Չարչօղլեան։

Հոգեհանգիստը կը հան­դի­սա­պե­տեն յու­նա­հայ հա­մայն­քա­պե­տե­րու Գերաշնորհ Տ. Գեղամ Ս. Արք. Խաչերեան առաջնորդ Յունաստանի Հայոց Թեմի, Գեռապայծառ Հ. Յովսէփ Թ. Ծ. Վրդ. Պէզազեան, Հայ Կաթողիկէ Յունաստանի Առաջնորդ, Վերապատուելի Վիգէն Չոլաքեան, Յունաստանի Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ համայնքապետ։

Կը հրա­ւի­րենք մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րը հա­ւա­քա­բար ա­ղօ­թե­լու ի զուր կո­րած զո­հե­րու հո­գի­նե­րուն հա­մար եւ ծաղ­կեպ­սա­կի զե­տե­ղու­մով յար­գե­լու ա­նոնց յի­շա­տա­կը։

Հաս­ցէ։ πάρκο Ναϊάδων, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου & Ριζάρη, Αθήνα

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ