9 Ամսուան Ընթացքին Համակարգիչներու Արտադրութիւնը Կրկնապատկուած Է

Հայաստան

2018-ի Յունուարէն Սեպտեմբեր ամիսներուն 2017-ի նոյն ժամանակահատուածին հետ համեմատած՝ Հայաստանի մէջ համակարգիչներու արտադրութիւնը աճած է 99.3 տոկոսով:

Ազգային վիճակագրական ծառայութեան տուեալներուն համաձայն՝ նախորդ տարուան նշեալ 9 ամիսներուն արտադրուած էին 457 համակարգիչներ, իսկ ընթացիկ տարուան նոյն ժամանակահատուածին այդ թիւը 911 է:

Հաշուետու ժամանակահատուածին 7 անգամ աճած է պլանշեթներու արտադրութիւնը. նախորդ տարուան Յունուարէն Սեպտեմբեր ամիսներուն արտադրուած է 55 «պլանշետ», ընթացիկ տարուան Յունուարէն Սեպտեմբեր՝ 384 պլանշեթ:

Ընթացիկ տարուան 9 ամիսներուն բջիջային հեռաձայններ չեն արտադրուած, մինչդեռ նախորդ տարուան 9 ամիսներուն արտադրուած էին 330 հատ: